ภารกิจการแบ่งมอบ ผลการดำเนินงาน ภาพการปฏิบัติงานฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหน่วย ช.ฉก.
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์  หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ (หน่วย ช.ฉก.) :: วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติภารกิก่อสร้างทางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา...

 

 

 

 

        พล.ท.สถาพร  สีมาสุรรักษ์ จก.กช. และคณะร่วมกระทำพิธีส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ไปปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามบินค่ายบุรฉัตร  อ.เมือง  จว.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57   รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่   
 
 
 
 
กอ.รมน. จังหวัด  
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย ช.ฉก.
หน่วย ช.ฉก.ทภ.1
หน่วย ช.ฉก.กช.
หน่วย ช.ฉก.ทภ.2
หน่วย ช.ฉก.ทภ.3
หน่วย ช.ฉก.ทภ.4
รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายละเอียดเพิ่มเติม....